SZKOŁY IM. 72 PUŁKU PIECHOTY W RADOMIU
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Moduł zdalnego nauczania

W związku z powtarzającymi się atakami na konta uczniów i próbami przejęcia dostępu do kont przez osoby do tego nieuprawnione zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa zostaje wprowadzony wymóg wieloskładnikowego sposobu logowania - MFA.

Polega to na tym, że aby zalogować się do systemu Office 365 (TEAMS) oprócz hasła należy podać dodatkowy jednorazowy kod zabezpieczający.
Kod ten dostarczany jest w trakcie logowania za pomocą wiadomości SMS przesłanej na zarejestrowany numer telefonu.

Dostępne są dwa sposoby logowania:

1) login + hasło + kod sms,

2) numer telefonu + kod sms.

Prośby o reset hasła lub reset ustawień MFA proszę przesyłać bezpośrednio do administratora lub za pośrednictwem wychowawcy przez dziennik VULCAN.